1. MN phía Bắc‎ > ‎Hòa Bình‎ > ‎Mai Châu‎ > ‎

Bản Lác 1..