1. MN phía Bắc‎ > ‎Hòa Bình‎ > ‎Lương Sơn‎ > ‎

Bevely hill Resort..