1. MN phía Bắc‎ > ‎Hòa Bình‎ > ‎Kỳ Sơn‎ > ‎

Hồ Dụ Resort..