1. MN phía Bắc‎ > ‎Hòa Bình‎ > ‎Kim Bôi‎ > ‎

Cửu Thác Tú Sơn..