3. ĐB sông Hồng‎ > ‎Hà Nội‎ > ‎Sóc Sơn‎ > ‎

𝑅𝑈̛̀𝑁𝐺 𝑇𝐻𝑂̂𝑁𝐺 𝑋𝐴𝑁𝐻 khu du lịch..