3. ĐB sông Hồng‎ > ‎Hà Nội‎ > ‎Sóc Sơn‎ > ‎

Bản Rõm..