3. ĐB sông Hồng‎ > ‎Hà Nội‎ > ‎Quốc Oai‎ > ‎

Hồ Cửa Khâu..

Hồ Cửa Khâu