3. ĐB sông Hồng‎ > ‎Hà Nội‎ > ‎Long Biên‎ > ‎

Công viên Hoa Hồng..