3. ĐB sông Hồng‎ > ‎Hà Nội‎ > ‎Ba Vì‎ > ‎

Maple Villa..